Last modified: juni 17, 2021

Videresendte registreringer

Du kan videresende et problem til en ny modtager

Brug denne funktion, hvis du f.eks. som hovedentreprenør modtager et problem, som en underleverandør er ansvarlig for at få rettet. Derefter videresendes problemet til en ny bruger (underleverandør), som er i stand til at besvare problemet

Den oprindelige modtager af problemet er stadig juridisk ansvarlig for problemet

For at videresende en registrering, åbn modtagervinduet

1. Tryk på knappen “Videresendt”

2. Klik på “Vælg modtager”

Du kan videresende registreringen til en hel virksomhed eller bestemte brugere

Hvis du ønsker at sætte en starttid / frist, kan du klikke på kalenderikonet

Du kan læse mere om modtagereher

Herfra kan du vælge virksomhed eller modtager for den videresendte registrering

Was this article helpful?
Dislike 0