Last modified: juni 28, 2021

Udskrive eller lave rapporter i Ajour

De tre rapporttyper

Detaljeret: Bruges normalt til fejl eller tilsyn – alle oplysninger er oplistet på én A4-side. Bortset fra tjeklisten.

Liste: 4 problemer eller QA-registreringer er oplistet på en A4-side. Ligesom du ser det på skærmen.

Tilpasset:Bruges normalt til problemer eller QA-registreringer med en tjekliste. Her kan du vælge de data, du vil føje til rapporten.

Tilpassede rapporter

1. Brugerdefinerede indstillinger – klik på “Tilpasset” for yderligere indstillinger

2. Vælg indstillinger. Her kan du vælge, om den valgte udskrift eller alle registreringer i kategorien “Valgt” ønskes.

3. Tilpassede indstillinger – her kan du vælge, hvad du vil have på udskriften. I “Vis tjekliste” kan du vælge “Vis kun markeret”, hvis dette vælges, vises kun de markerede elementer i kontrolplanerne for hver registrering.

4. Her er 2 muligheder: Enten “Eksporter til AjourBox”, som vil gemme PDF-filer direkte i AjourBox, eller du kan vælge “Print”, som vil generere en PDF-fil til download fra meddelelsesområdet.

Meddelelsesområde og download af rapporten

5. Når du har valgt “Udskriv”, kan du åbne meddelelsesområdet.

6. Du kan trykke på knappen “Hent” for at begynde at downloade din rapport.

Bemærk: Der kan gå lidt tid, førend rapporten er klar, afhængig af antallet af registreringer.

Eksporter til AjourBox

7. Hvis du har valgt “Eksporter til AjourBox”, vises dette vindue. Her kan du vælge, hvordan registreringerne skal sorteres i udskriften, f.eks. efter projektniveau eller kategorigruppe.

8. Når den ønskede struktur er valgt, skal du trykke på “Næste”.

9. Vælg den mappe, som filerne skal eksporteres til.

10. Når den ønskede destination er valgt, skal du klikke på “Eksporter til AjourBox”. Der oprettes nu en mappe i den ønskede mappe med den valgte struktur.

Was this article helpful?
Dislike 0