Last modified: juni 30, 2021

Udbudsliste

For at komme igang, skal du trykke på ‘plus’ ikonet

Giv udbudslisten et navn. Navnet har ingen betydning for indholdet af udbudslisten.

Du skal gennem 3 eller 4 trin for at opsætte og printe/eksportere en udbudsliste til Excel.

 1. Struktur
 2. Tilbudsside kolonner
 3. Projekt
 4. Forside (hvis ja, så lav en forside)

Trin 1: Struktur

Her opsættes niveauer/breakdown for udbudslister.

 1. Single/Multiple
  1. Single betyder, at økonomien på tilbudsliste niveau summeres op til en sum på en forside, hvis det er valgt i Setting.
  2. Multiple betyder, at økonomien på tilbudsliste niveau summeres op i henhold til tilbudsliste. Afhængig af, hvor mange forskellige værdier parameteret indeholder, vil der være X antal tilbudssider (Forside), hvis det er valgt i Setting.
 2. Her ser du en liste over de parametre, der kan bruges til breakdown. Når du markerer en parameter på listen, vil den blive på listen og kan flyttes op eller ned alt efter, hvilket niveau i strukturen/breakdown´et du ønsker parameteren skal være på.
  1. Det lavere niveau vil være bygningsdelsteksten/hovedposten. Hvis udbudslisten ikke skal uddybes eller have mængder, er det her, du vælger en parameter med en samlet overskrift for udbudsposten.
 3. Tilbudsside: Her sætter du niveauet på tilbudssiden. Det vil typisk være en parameter, hvor entrepriserne er defineret.
 4. Assembly page og Summing page: En mulighed, der giver en side, der opsummerer økonomien på de valgte/opstillede parametre for niveauet.
 5. AsSubLevelParameter: Her kan du vælge at indsætte et underniveau, som udløses, hvis parameteren har en værdi. Et godt eksempel er Duct, hvor typen er en overordnet type med forskellige instans størrelser (Size). Med sådan en opsætning vil alle rør med målene Ø100, Ø200 og Ø300 blive opsummeret under denne type.
 6. Lav forside: Her vælger du, om der skal laves en forside til udbudslisten.

Trin 2: Tilbudsside kolonner

På denne side vælger du, hvilken parameter/egenskab, du ønsker at have på tilbudssiden.

 1. Er tilbudslisten med eller uden mængder: Ja/Nej.
 2. Vælg de parametre, du ønsker at have på din tilbudsliste.
 3. Ved at trække/slippe tilpasser du rækkefølgen af parametrene.

Trin 3: Projekt

 1. Navn: Her er det muligt at definere, hvad navnet på en værdi på udbudslisten skal være. Default er navnet, du vil finde under “Project” under administration.
 2. Værdi er de værdier, som indgår i projektet og derfor kan ændres der, hvis de ikke er korrekt. Dette kræver, at du er administrator.
 3. Her kan du vælge, om informationen skal inkluderes i de forskellige typer sider.

Trin 4: Forside

 1. Denne menu er kun synlig, hvis udbudslisten er sat til Single under struktur. Her skrives overskriften på forsiden.
 2. Her angives moms i procenter.
 3. Her vælger du valuta for projektet.
 4. Include: Hvis forsiden på udbudslisten skal have en brugerdefineret tekst, dog f.eks. med forbehold eller anden udbudsinformation, har du mulighed for at skrive en overskrift sammen med en tekst. For at inkludere skal du krydse af i “yes” i include.
 5. Forside preview.
 6. Gem ændringer, før “Generating”.
Was this article helpful?
Dislike 0