Last modified: juni 30, 2021

Room QTO

Du kan se vores video om denne funktion eller læse artiklen.

Sådan får du adgang til Room QTO i Revit

Eksporter til Excel

Gå til AjourQTO båndet og vælg “Export to Excel”. Herefter fremkommer to muligheder, “Room Height” eller “Wall Height”.

Hvis du vælger “Room Height”, er det højden fra parameteren “Limit Offset”, der anvendes til beregningen.

Hvis du vælger “Wall Height”, er det højden på væggen, der anvendes til at beregne arealet.

Billedet illustrerer, hvordan “Room Height” og “Wall Height” beregnes.

Hvis “Room to Excel” køres før “Basic wall – Calc. Gross area” er anvendt i projektet, kommer en informationsboks med meddelelsen “Kan ikke finde AjourArea” til syne. Hvis den ønskede QTO skal være med “Gross area”, skal du trykke “Refresh” før eksport.

Was this article helpful?
Dislike 0