Last modified: juni 28, 2021

Projektvisning i iPad-appen

For at åbne projektvisningen skal du klikke på knappen “Projekt“.

Projektvisningen

  1. Dette viser din aktuelt valgte registreringstype
  2. Dette viser projektmapperne for det aktuelt valgte projekt
  3. Dette viser registreringstegningerne for det aktuelt valgte projekt
  4. Dette viser antallet af registreringer, der aktuelt er på den specifikke tegning
  5. Dette opretter en ny registrering uden at forbinde den til en bestemt tegning

BEMÆRK: Den gule “+” – knap vises kun, hvis du har ret til at oprette nye registreringer.

Was this article helpful?
Dislike 0