Last modified: november 30, 2021

Parametre

 1. Oprette parameter
 2. Slette markerede parametre
 3. Samlede parametre
 4. Tilføj eller fjern parametre der eksistere i Revit modellen

Når du har trykket Delete, bliver du præsenteret for denne skærm

Den vil advare dig, hvis parameteren bliver brugt et eller andet sted.

Oprette parameter

 1. Parameter type
  1. Brugerdefineret parameter er det samme som at oprette en parameter i Revit. Parametre, som du opretter, bliver til en delt parameter.
  2. Vælg “Model” og du vil nu se “Current Models”, her vælger du en eksisterende parameter fra den model, som du ønsker at koble til AjourCollab. Der vil kun være parameter på listen, hvis en model er blevet synkroniseret. Husk, at alle parametre er synlige og kan tilføjes, dog er det kun med indbygget (f.eks. Keynote) og Delt Parameter muligt at synkronisere fra AjourCollab til Revit. Hvis en parameter ikke har en delt parameter gui, er den enten indbygget eller en projektparameter.
 1. Vælg, hvilken datatype parameteren skal være .
  1. Regler for datatype: Datatyper på instansniveau ja/nej, heltal, antal skal oprettes i Revit og kan ikke synkroniseres fra AjourCollab til Revit til omfang “instans” .
 1. Hvis der er specielle krav til delt parameter ID, så er det her, du medtager dem. Husk at navngive, det skal være navnet på den specifikke Delte Parameter .

Navn og omfang

Angiv navnet på parameteren

Omfang: Her vælger du, om det skal være en instans eller type parameter

Sync anvisninger

 1. er vælger du, hvilken vej data skal transporteres under synkronisering.
 2. Oprette i Revit: Hvis du vælger oprette i Revit, vil parameteren blive oprettet under den næste synkronisering i Revit.

Værdiliste

Her vælger du, om en værdiliste skal tilføjes til parameteren.

Hvis du vælger en, vil du være i stand til at vælge “Enforce value list”. Hvis denne vælges, vil brugeren ikke være i stand til at skrive brugerdefinerede input i parameteren.

Vælg kategorier

Vælg, hvilke kategorier parameteren skal være på.

Parameter Revit plugin

Se artiklen om Revit plugin

Samlede parametre

Dette er et redskab til at strømline information fra flere parametre til en “aggregated parameter”, herfra stammer ordet “aggregate” og betyder samling, gruppering og opland.

I AjourCollabs terminologi betyder aggregate at samle en værdi, derfor er det muligt at vælge, hvilke af samle parameter kilderne, der skal vinde, hvis der er flere værdier i de samlede parametre, der er del af den samlede parameter.

Vælg “aggregate parameter” Dette er parameteren, hvori de samlede værdier er samlet Vigtigt – “aggregate parameter” skal alene være sat op til AjourCollab (“AC only”), som du skal placere under “Sync directions” – ellers finder du den ikke på listen.

Når du har valgt parameteren, kan du nu vælge, hvilken parameter du ønsker som kilder til den samlede parameter. Du gør dette med “Add parameter”.

Du har mulighed for at flytte op og ned på værdien af den parameter, du ønsker skal vinde, i tilfælde af, at en type har flere parametre og værdier.

Her ser du resultatet af opsætningen af dette eksempel. Kildeparametrene har forskellige værdier og Aggr1 rangerer højst og er derfor sat som vinder i et tilfælde som dette. Hvis der ikke havde været en værdi i Aggr1, ville værdien af Aggr2 have udgjort den samlede værdi.

Was this article helpful?
Dislike 0