Last modified: oktober 25, 2021

Opfølgning af igangværende udbud

Filtrering på udbud

Du har mulighed for at filtrere på hvilke udbud, du ønsker at se. Det kan være en fordel, hvis du har adgang til mange projekter og udbud.

Tryk på ”filter” for at åbne muligheden for at filtrere på dine udbud.

1. Søg og vælg hvilke projekter du vil have vist udbud fra. Hvis der ikke er oprettet et udbud på et projekt, vises projektet ikke.

2. Filtrer efter status eller type/form. Der kan vinges flere muligheder af. Hvis der ikke vælges noget, vises alle udbud.

3. Sorter efter udbuddets oprettelsesdato, udbuddets startdato eller afleveringsfrist. Der kan sorteres både stigende og faldende.

4. Vælg om de viste udbud skal grupperes efter projekter eller status. Vælges ”ingen” vises udbuddene efter den sortering, der er valgt.

5. Du kan gemme det valgte filter, så det er samme visning du får næste gang du logger på AjourTender.

Tryk på ”filter” eller ”luk filter” for at lukke filtervinduet. Det valgte filter er nu synligt over oversigten. Det valgte filter kan nulstilles for at få vist alle udbud igen.

Opfølgning af igangværende udbud

For at få adgang til at udsende nyt udbudmateriale skal du trykke på “Menu” og derefter på “Redigere“.

De 7 faner fra oprettelsen af udbuddet vises nu igen, og du kan skifte til fane nr. 6, Materiale.

Vælg den mappe, du vil uploade nyt udbudmateriale til, og tryk på “Upload” knappen. Systemet har automatisk revisions-/versionsstyring, og nye versioner, der uploades, får automatisk det næste revisionsbogstav i rækken og en opdateret dato. (Systemet genkender filnavnet, og derfor skal filnavnet altid være det samme, for at revisionsstyringen skal kunne fungere).

Was this article helpful?
Dislike 0