Last modified: juni 17, 2021

Offline adgang og download af filer fra AjourBox på iPad-appen

For at få adgang til AjourBox i iPad-appen skal du klikke på de tre bjælker i øverste venstre hjørne.

Fra sidepanelet vælger du AjourBox.

Du vil blive præsenteret for mappestrukturen i AjourBox. Dette viser filerne på det projekt, som du har adgang til. Dette er kun en visning, og materialet skal derfor downloades via multifunktionsknappen og “Offline adgang”. For at få adgang til disse funktioner skal du klikke på multifunktionsknappen (1)

  1. Dette omdøber filen.
  2. Dette sletter filen, ikke kun fra din enhed, men også fra AjourBox.
  3. Dette holder filen downloadet til offlineadgang.

Was this article helpful?
Dislike 0