Last modified: juni 17, 2021

Mappetilladelser inde i AjourBox

1. Blå mapper – offentlige mapper

Mapperne er synlige for alle interne og eksterne parter, og de kræver ikke særlige brugertilladelser, der er knyttet til sagen, dvs. offentlige mapper

2. Mapper med personer – tildelte mapper

Tildelte mapper tildeles en eller flere virksomheder. Det er kun den tildelte virksomheds interne brugere, der kan se den

3. Røde mapper – lukkede mapper

Mapperne kan kun ses og tilgås af brugere med rollen “administrator & projektansvarlig” i henhold til rollestandarderne, eller hvis brugeren får specifik tilladelse

Was this article helpful?
Dislike 2