Last modified: juni 17, 2021

Licenstyper i Ajour System

Alle brugere er tildelt forskellige roller, der definerer hvad de kan og ikke kan i Ajour, men det er licenstypen, der bestemmer om man kan oprette registreringer.

Brugere med C-licens

 • Der er fri oprettelse af brugere til en C-licens
 • Kan frit anvende AjourBox samt se og besvare opgaver med status kommentarer og fotos i AjourInspect og AjourQA
 • Kan ikke oprette registreringer i AjourInspect & AjourQA
 • Kan frit anvende AjourFM
 • Kan frit anvende AjourTender

Brugere med B-licens

 • Kan frit anvende AjourBox samt besvare opgaver med status kommentarer og fotos.
 • Kan oprette registreringer i AjourQA, men ikkei AjourInspect
 • En B-licens kan kun anvendes af én bruger ad gangen, men kan flyttes af kundens brugeradministrator mellem de forskellige brugere.
 • Kan frit anvende AjourFM
 • Kan frit anvende AjourTender

Brugere med A-licens

 • Kan frit anvende AjourBox samt besvare opgaver med status kommentarer og fotos.
 • Kan oprette alletyper registreringer i AjourInspect og AjourQA
 • En A-licens kan kun anvendes af én bruger ad gangen, men kan flyttes af kundens brugeradministrator mellem de forskellige brugere.
 • Kan frit anvende AjourFM
 • Kan frit anvende AjourTender
Was this article helpful?
Dislike 0