Last modified: juni 17, 2021

Kom igang med AjourObjects

Dette er en komplet guide til brugerne i din virksomhed i, hvordan de strukturerer, kvalitetssikrer og får udgivet indhold.

Vi anbefaler, at indhold bevares i den ældste version af Revit til brug i virksomheden. AjourObjects er udviklet med en teknik, der betyder, at Revit families / warehouses er trimmet og derfor er hurtige at opdatere, når en bruger indsætter en type fra søgefunktionen.

Der er indhold, som skal tilpasses hver enkelt Revit version, og vi anbefaler, selvfølgelig, at de bevares i de enkelte Revit versioner, hvortil de er tilpasset. Revit kommer med en notifikation, hvis indholdet behøver tilpasning til forskellige versioner. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har mange af disse families, vi har processer, du kan arbejde med, således at du kan kontrollere kvalitet og funktionalitet i sådanne særlige tilfælde.

Sådan er arbejdsprocessen for indhold

Først skal du finde virksomhedens forskellige biblioteker (mapper), warehouses og helst også gamle projekter, som indeholder de typiske objekter, som du bruger i virksomheden, og som skal uploades til AjourObjects.

Læs guiden “AjourObjects user-guide” under afsnittet Family administration

Overblik

Brug funktionen “View Type Overview”. Den giver et overblik over, hvad der skal uploades.

Upload indhold projekt for projekt, indtil du har tømt alle system og RFA families op i clouden.

Rense system families

System families, Basic Wall, Roof, Floor, etc…. Er nu uploaded og der er bestemt mange dubletter ligesom der er mange parametre, som ikke burde være der. Derfor er næste skridt at sikre kvalitet og tilpasse system families, således at de matcher dine krav til kvalitet og indeholder egenskaberne for en standard bygningsdel.

Arbejdsproces uden AjourCollab

Gå til søgefunktionen og åbn det family warehouse, som du ønsker som kvalitetssikring og at tilpasse typer til.

Gem en lokal version af family warehouse. I den lokale fil sletter du dubletter og uniform naming, shading, parametre etc. “Create e.g. Schedules” for at få overblik over indhold osv. Filen trimmes, og du er klar til at uploade det tilpassede- og kvalitetssikrede indhold. Gå til upload. Find den family, som du ønsker at uploade til – i dette tilfælde er det Basic Wall. Se billedet nedenfor.

AjourObjects oplister de eksisterende typer i AjourObjects warehouse i kolonnen “Existing”. Du vil se, at de typer, du har slettet i det lokale projekt, mangler i kolonnen til venstre. I dette tilfælde vælg ordet “Exclude” (2).

På typer, som du har omdøbt, kan du se det gamle navn under Existing. I dette tilfælde vælg indstillingen “Use new version” (1).

Tryk “OK” og fixene er nu uploaded til private cloud, og alle har adgang til fixene straks.

Arbejdsproces med AjourCollab

Anvend AjourCollab til at kontrollere parametre og værdier på warehouse. For at AjourCollab og Objects kan uploade data på parametre, skal de deles eller bygges ind i f.eks. “keynote” eller “Fire Rating”.

Opret et Revit projekt uden skabelon og gem filen på en lokation, som du og andre administratorer har adgang til.

Efterfølgende åbner du hver AjourObjects warehouse fra søgefunktionen og kopierer typerne over på det tomme projekt, således at de er oplistet række for række, som vist på billedet.

Nu, da alle typer er samlet i en enkelt indholdsfil / warehouse, kan du begynde at slette dubletter og uniform naming, shading osv.

RFA families, som også skal have tilføjet parametre eller have rettet data, skal også indsættes i projektfilen fra søgefunktionen eller på traditionel vis. Husk, at bygningsdels- families / typer skal være modeller og retail items, tags osv. Kan også indsættes på en plantegning, således de kan forbindes med AjourCollab.

Datahåndtering med AjourCollab

Gå til AjourCollab og opret et projekt. Fra dette projekt kan du nu håndtere data på projektet / det totale warehouse.

Standard data

Skriv kommentar, standard klassifikation (uden type ID´er), Keynote tekster med multiline tekst eller lagparameter med værdilister til look-ups (opslag).

Hver gang, der er ændringer som skal udgives, uploader du fra denne fil. Se afsnittet “Upload from RVT / RTE / Revit project / warehouse

Was this article helpful?
Dislike 0