Last modified: juni 30, 2021

Basic wall – Beregn brutto område

Du kan se vores video om denne funktion eller læse artiklen.

Opdater

Denne funktion beregner området for døre og vinduer, der sidder i grundmuren. De beregnede mængder opsummeres og tildeles parameteren “AjourArea”, som automatisk tildeles grundmure.

TIP: I Revit beregnes arealer på grundmur kvadratmeter (m2) som netto

I tilfælde af geometriske ændringer i modellen skal brugeren trykke på “Opdater”, før han udtrækker nye mængder igen.

Was this article helpful?
Dislike 0