Last modified: september 18, 2023

Godkende og kommentere

1. Hvis kvalitetssikringen er tilstrækkelig og kan godkendes, skal du trykke på “Udført”, hvorefter den bliver grøn

2. Hvis der er en kommentar til den udførte kvalitetssikring, kan du trykke på taleboblerne, og der vises en dialogboks. I dialogboksen kan du skrive en kommentar til QA-registreringen, vedhæfte filer så som billeder, hvis det er nødvendigt, eller se aktuelle kommentarer til problemet. Når du er færdig, skal du først trykke på “Gem”, hvis du har skrevet en kommentar, ellers skal du trykke på “Luk”

Was this article helpful?
Dislike 0