Last modified: juni 17, 2021

Forklaring af funktionerne i administrationsmodulet

1. Føje en ny bruger til dit Ajour System

2. Oprette eller administrere virksomheder

3. Hvis en bruger har anmodet om adgang til systemet, kan du acceptere det her

4. Oprette eller administrere projekter

5. Bestille en ny adgangskode til den eller de valgte brugere

Was this article helpful?
Dislike 1