Last modified: november 2, 2021

Forklaring af brugerrettigheder i Ajour System

Rettighedsstyring er under brugeradministration i Ajour. Når der vælges en bruger, kan der efterfølgende vælges en egenskab for brugerens rettigheder til at bruge. Der vises et rettighedstræ, som er en hierarkisk opdeling af rettigheder i Ajour.

AjourBox global

Tildelte mapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Redigere filerKan oprette, omdøbe og slette fil i tildelte mapperx
EgneKan uploade, slette og tilføje beskrivelse til egne filerx
Egen virksomhedKan slette og tilføje beskrivelse til filer uploadet af brugere fra samme virksomhedx
AndreKan slette og tilføje beskrivelse til alle filerx
Vise versionerede filerSe filer, før de udgives, og bliver til en revisionx
AdministratorTildele og fjerne adgang til tildelte mapperx
LæseKan downloade filer fra tildelte mapperx
Redigere mapperKan oprette, omdøbe og slette undermapper i den tildelte mappex
Revision og versionsstyringUploade nye revisioner / versioner og ændre revisionsnummerx
Udgive filerUdgive filer i tildelte mapperx
Lukkede mapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Redigere filerx
EgneKan uploade, slette og tilføje beskrivelse til egne filerx
Egen virksomhedKan slette og tilføje beskrivelse til filer uploadet af brugere fra samme virksomhedx
AndreKan slette og tilføje beskrivelse til alle filerx
Vise versionerede filerSe filer, før de udgives, og bliver til en revisionx
LæseKan downloade filer fra lukkede mapperx
Redigere mapperKan oprette, omdøbe og slette i lukkede mapperx
Revision og versionsstyringUploade nye revisioner / versioner og ændre revisionsnummerx
Udgive filerUdgive i lukkede mapperx
Offentlige mapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Redigere filerKan uploade, slette og føje beskrivelse til filerx
EgneKan uploade, slette og tilføje beskrivelse til egne filerx
Egen virksomhedKan slette og tilføje beskrivelse til filer uploadet af brugere fra samme virksomhedx
AlleKan slette og tilføje beskrivelse til alle filerx
Vise versionerede filerSe filer, før de udgives, og bliver til en revisionx
LæseKan downloade filer fra offentlige mapperx
Redigere mapperKan oprette, omdøbe og slette offentlige mapperx
Revision og versionsstyringUploade nye revisioner / versioner og ændre revisionsnummerx
Udgive filerKan ændre status på en fil fra version til revision i offentlige mapperx
Generelt
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Se diskforbrugKan se, hvor meget plads projektdataene optager i systemetx + Alle egenskaber
Tilføje / fjerne brugerlicenserKan købe og opsige licenser i administrationsmoduletx
Redigere kategoriskabelonerKan redigere skabeloner til systemet og overføre dem til en kategorix

Projektrettigheder

AjourBox

Projektmapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverProjektansvarligBygherre
Redigere projektmapperOmdøbe, oprette og slette mapper under registreringstegninger i AjourBoxx
Redigere registreringstegningerUploade og slette registreringstegninger i projektetx
Vis registreringstegninger i AjourBoxSe registreringstegninger i AjourBoxx
Tildelte mapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Redigere filerKan oprette, omdøbe og slette fil i tildelte mapperx
EgneKan uploade, slette og tilføje beskrivelse til egne filerxxx
Egen virksomhedKan slette og tilføje beskrivelse til filer uploadet af brugere fra samme virksomhedxxx
AndreKan slette og tilføje beskrivelse til alle filerxx
Vise versionerede filerSe filer, før de udgives, og bliver til en revisionxx
AdministratorTildele og fjerne adgang til tildelte mapperxx
LæseKan downloade filer fra tildelte mapperxxxxx
Redigere mapperKan oprette, omdøbe og slette undermapper i den tildelte mappexxx
Revision og versionsstyringUploade nye revisioner / versioner og ændre revisionsnummerxxx
Udgive filerUdgive filer i tildelte mapperxx
Lukkede mapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Redigere filerKan oprette, omdøbe og slette fil i lukkede mapperxx
EgneKan uploade, slette og tilføje beskrivelse til egne filerxx
Egen virksomhedKan slette og tilføje beskrivelse til filer uploadet af brugere fra samme virksomhedxx
AndreKan slette og tilføje beskrivelse til alle filerxx
Vise versionerede filerSe filer, før de udgives, og bliver til en revisionxx
LæseKan downloade filer fra lukkede mapperxx
Redigere mapperKan oprette, omdøbe og slette i lukkede mapperxx
Revision og versionsstyringUploade nye revisioner / versioner og ændre revisionsnummerxx
Udgive mapperKan ændre status på en fil fra version til revision i lukkede mapperxx
Offentlige mapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Redigere filerKan oprette, omdøbe og slette fil i offentlige mapperxxx
EgneKan slette og tilføje beskrivelse til filer, som brugeren selv har uploadetxxxx
Egen virksomhedKan slette og tilføje beskrivelse til filer uploadet af brugere fra samme virksomhedxxxx
AndreKan slette og tilføje beskrivelse til alle filerxx
Vise versionerede filerSe filer, før de udgives, og bliver til en revisionxx
LæseKan downloade filer fra lukkede mapperxxxxx
Redigere mapperKan oprette, omdøbe og slette i offentlige mapperxx
Revision og versionsstyringUploade nye revisioner / versioner og ændre revisionsnummerxx
Udgive filerKan ændre status på en fil fra version til revision i offentlige mapperxx

App

Filer
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Redigerex
AndreKan omdøbe alle filer i AjourBox i appenxx
EgneKan omdøbe egne filer i AjourBox i appenxxx
Slette
AndreKan slette alle filer i AjourBox i appenxx
EgneKan slette egne filer i AjourBox i appenxxx
TilføjeKan føje fototegning til appen og føje billeder til registreringer til webdelenx
Mapper
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Se
OffentligeKan se offentlige mapper i AjourBox i appenxxxxx
LukkedeKan se lukkede mapper i AjourBox i appenxx
OpretteKan oprette mapper i AjourBoxx
SletteKan slette mapper i AjourBoxxx
OmdøbeKan omdøbe mapper i AjourBoxx

AjourTender

RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
UdbudsadministratorKan oprette og redigere udbudx

Generelt

Ejendom / Projekt
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
OpretteKan oprette nye projekterx
RedigereKan redigere oplysninger i projektetxx
SletteKan arkivere projektetx
Slet permanentKan slette projektetx
Brugerstyring
RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Ændre rettighederKan ændre brugernes rettighederxx
Modtage brugerregistrerings mailsModtager en mail, når brugeren beder om adgang via loginsidenxx
Vise alle brugereAlle brugere i systemet vil være synlige i administrationenxx
Bruge AjourQA rapportgeneratorKan anvende rapportgenerator i AjourQAx
Modtage daglig status på opdaterede filer i AjourBoxKan modtage notifikationer via mail, når nye filer uploades i de mapper, som brugeren har adgang tilxxxxx

AjourFM

RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
Slette
EgneKan slette egne BD-kortxxx
Med gul / blå statusKan redigere BD-kort med gul / blå statusx
Med grøn / hvid statusKan redigere BD-kort med grøn / hvid status
AndreKan slette alle BD-kortxx
Redigere
Redigere ansvarlig / oprettet
Med gul / blå statusKan redigere BD-kort med gul / blå statusxxxxx
Med grøn / hvid statusKan redigere BD-kort med grøn / hvid statusxxx
AndreKan redigere alle BD-kortxxx
Færdig
EgneKan rapportere egne BD-kort færdigmeldtxxxx
AndreKan rapportere andres BD-kort færdigmeldtxx
Angiv ansvarlige brugereKan ændre / angive den ansvarlige bruger på BD-kort
Angive ansvarlig for vedligeholdelseKan angive ansvarlig for driften på BD-kortxx
Angive ansvarlig for garantiKan angive ansvarlig for garanti på BD-kortxx
AjourFM generelt
Oprette
GenåbneKan genåbne godkendte BD-kortxx
GodkendeKan godkende BD-kort og gøre dem klar til driftxx
Oprette kommentarKan tilføje kommentarer til punkterne på BD-kortenexx
WebadgangBrugeren har webadgang til moduletxxxxx
Mobil adgangKan få adgang til opgaveregistreringsmodulet via webxxxxx

AjourInspect og AjourQA

RettighederBeskrivelseAdministratorRådgiverEntreprenørProjektansvarligBygherre
RegistreringerHandlinger på registreringer
OpretteBrugeren kan oprette nye registreringer
AjourQAKræver B-licensxxxxx
TilsynKræver A-licensxxxxx
ProjektKræver A-licensxxxxx
DefektKræver A-licensxxxxx
ForregistreringKræver A-licensxxxxx
RedigereKan redigere en registrering
EgneKan redigere egne registreringerxxxx
Egen virksomhedKan redigere registreringer, der er oprettet af eller tildelt egen virksomhedxxxx
AndreKan redigere alle registreringerxx
StatusKan ændre status på en registrering
Ansvarlig
EgneKan angive status på egne registreringerxxxx
Egen virksomhedKan angive status på registreringer, der er oprettet af egen virksomhedxxxx
AndreKan angive status på alle registreringer i den ansvarlige kolonnexx
Modtager
EgneKan angive status på egne modtagne registreringerxxxx
Egen virksomhedKan redigere registreringer, der er oprettet af eller tildelt egen virksomhedxxxx
AndreKan redigere alle registreringerxx
Videresende status
Afsender
EgneKan angive status på egne registreringerxxxx
Egen virksomhedKan angive status på registreringer foretaget af egen virksomhedxxxx
AndreKan angive status på alle registreringer i den ansvarlige kolonnexx
Modtager
EgneKan angive status på egne modtagne registreringerxxxx
Egen virksomhedKan angive status på registreringer, der er tildelt egen virksomhedxxxx
AndreKan angive status på alle registreringer i modtager kolonnenxx
Slette
EgneKan slette egne registreringerxx
Egen virksomhedKan slette registreringer, der er oprettet af egen virksomhedxx
AndreKan slette alle registreringerxx
Se
Ansvarlig
EgneKan se registreringer oprettet af en selvxxxxx
Egen virksomhedKan se registreringer oprettet af en selv og bruger fra de samme virksomhederxxxxx
AndreKan se alle oprettede registreringerxxx
Modtager
EgneKan se registreringer, hvor brugeren er angivet som modtagerxxxxx
Egen virksomhedKan se registreringer, hvor bruger eller person fra samme virksomhed er angivet som modtagerxxxxx
AndreKan se alle oprettede registreringerxxx
Generelt
Se slettetKan se og genoprette slettede registreringerxx
Modtage daglig statusBrugeren modtager daglige opdateringer om udestående registreringerxxxxx
Vise logKan se login handlinger foretaget på registreringerxx
WebadgangKan få adgang til AjourInspect og AjourQA på webxxxxx
Mobil adgangKan få adgang til AjourInspect og AjourQA i appxxxxx
Redigere kategorierKan tilføje og redigere grupper og kategorier i projektetxx
TilknyttetBrugeren kan anvende data fra denne ejendom/sagxxxxx
Was this article helpful?
Dislike 0