Last modified: juni 17, 2021

Føje modtager til en registrering

1. Klik på statusknappen øverst i vinduet på registreringsskærmen

2. Klik på “Vælg modtager”

Modtagervisning

1. Ved at slå denne til, vil dit modtagervalg mellem registreringer, f.eks. har du foretaget en registrering til “Construction House A/S”, blive husket, og du ønsker automatisk at opgive dine næste registreringer til den samme virksomhed

2. Tilføje en modtager. Klik på den virksomhed, hvor modtageren arbejder, og tilføj en eller flere personer. Du kan også markere hele virksomheden ved at slå afkrydsningsfeltet ved siden af virksomhedsnavnet til

3. Dette viser dig antallet af personer, der vil modtage din registrering

4. “OK” gemmer dit valg, og “Annuller” annullerer det

INFO: Hvis du ønsker at angive en starttid / frist, så klik på kalenderikonet på den sorte bjælke

Was this article helpful?
Dislike 0