Last modified: januar 16, 2023

Filtrering af registreringer

Filteret er sat for hver notattype, dvs. at du kan sætte forskellige visningsfiltre for hver af de 5 registreringstyper.

1. Status

Slå visningen af de forskellige statusser til og fra

2. Gruppekategori

Søg registreringer fra en bestemt gruppe og kategori

3. Modtager

Slå visningen af forskellige virksomheder og brugere til og fra og søg efter registreringer foretaget i en bestemt periode

4. Afsender

Slå visningen af forskellige virksomheder og brugere til og fra og søg efter registreringer foretaget i en bestemt periode

5. Frist

Søg registreringer med overskredet frist

Was this article helpful?
Dislike 1