Last modified: februar 3, 2022

Bygningsdele visning

Generelt

Grid´et er din arbejdsvisning. Det er her, du arbejder med kvalitetssikring, redigerer og indarbejder information om bygningsdelstyper som enkelte instanser af en type.

Er parameteren låst?

Hvis du oplever, at en parameter er låst og du ikke er i stand til at tilføje information, er det fordi parameteren har sat Sync “Revit to AC” (AjourCollab) eller “Read only”. For at ændre disse indstillinger se afsnittet Parametre

Multipel redigering af celler

Multipelt valg med “shift” mellem rækker, hvorpå det markerede område angiver valgområde, hvorpå du klikker på parameter kolonnen og tildeler værdien fra værdilisten.

Vælg multiple/single rækker ved at holde “ctrl” knappen nede.

Interface overblik

 1. Manual mængde
 2. Keynote
 3. Kombinerede filtre
  1. Gruppering
  2. Filtrer
 4. Importere fra Excel
 5. Eksporter til Excel
 6. Låste kolonner
 7. Grupperet visning
 8. Type grid visning
 9. Filtervælger

6. Låste kolonner

Denne funktion er ret nyttig og giver dig et bedre overblik, hvis du har mange parametre tilknyttet i gittervisningen på samme tid.
Dette giver dig mulighed for at låse en eller flere kolonner i gitteret fra venstre side.

Keynote

Første gang skal du lave indstillingen, anden gang er den gemt

 1. Key value: Vælg den parameter, du ønsker som ID/keynote
 2. Anvend type name som overskrift/beskrivelse af keynote teksten
 3. Vælg parameteren, som skal være overskrift/beskrivelse af keynote teksten
 4. Inkludere underbeskrivelse: Ja/Nej
 5. Tilføje underbeskrivelse: Vælg en eller flere parametre til brug i underbeskrivelser
 6. Inkludere arbejde: Giver en tekst før underbeskrivelse. Kan anvendes til at definere, f.eks. hvilken entreprise, der er ansvarlig for teksten til underbeskrivelsen
 7. Work separator: En separator mellem arbejde og underbeskrivelse kan tilføjes
 8. Fjern tomme linjer: Hvis der er tomme linjer, vil de blive fjernet i denne indstilling
 9. Eksportere: Filen vil blive eksporteret og er klar til download

Kombinerede filtre

Med denne funktion kan du vælge de filtre og grupperinger, der er sat op og gemt. Hvis visningen ikke ændres, når et kombineret filter er valgt, er det fordi data i forbindelse med de specifikke indstillinger, hvormed de er sat op, mangler.

Udover at vælge kombinerede filtre kan du herfra også slette eksisterende filtre

Vælg en kategori

Når du arbejder med filter og gruppering, skal du altid have en aktiv kategori. Der er to måder at vælge en kategori på.

Du kan markere en kategori, førend du går til filter eller (1) søge efter en kategori, som du ønsker at have som parameter at filtrere eller gruppere fra.

Gruppering

Gå til rediger gruppering

 1. Her opretter du grupperingen ved at vælge en eller flere parametre fra menuen til venstre
 2. Opret grupperingen med drag and drop
 3. Fjern ved at klikke minus (-)
 4. Gem opsætningen
 5. Indlæs eksisterende gemt gruppering
 6. Opret en ny gruppering
 7. Dupliker din nuværende grupperingskonfiguration

Generelt for gem filter, gruppering og kombinerede filtre

Omfang

System: Her er indstilling synlig i alle projekter og kommende projekter i virksomheden. Husk, at parametre, der er med i denne indstilling, skal være til stede for at de kan anvendes

Projekt: Er kun synligt i det projekt, som det var oprettet til.

Tilgængelighed

Privat: Filtret er kun tilgængeligt for mig

Offentlig: Filtret er tilgængeligt for alle

“Indstil som standard” vil gøre dette til dit standardfilter, når du åbner gittervisningen.

Filtrevisning

 1. Rediger gruppering af filtre. Bemærk: Du skal være i en grupperingsvisning i gitteret for at aktivere denne funktion
 2. Indlæs et gemt filter
 3. Opret et nyt filter
 4. Gem dit nuværende filter
 5. Dupliker dit nuværende filter
 6. Kombiner flere filtre til ét
 7. Tilgængelige parametre for den valgte kategori – hvis du ikke kan finde din parameter, så skift kategorien for at matche din parameter
 8. Udvalgte kategorier
 9. Udvalgte parametre
 10. Parameter filtre.
  1. Display: Du kan vælge om du ønsker at skjule en eller flere parametre fra en visning ved at tænde og slukke for det på displayet. Filter og gruppering fungerer stadig, selvom en eller flere brugte parametre i filteret eller grupperingen er skjult
  2. Sammenligning: Her kan du sortere efter funktioner som “Har relation”, “Indeholder” eller “Er lige med”
  3. Filterværdi: Med denne funktion kan du skrive en værdi i henhold til ovenstående funktioner. Der er mange muligheder og ingen grænser for gruppering og sortering. I tekstboksen kan du anvende syntax “SQL Like wildcard”. Se dette link for mere information
  4. Sortering: Tryk på pilen for aktivering, sluk og valg af retning. Dette styrer, om du sorterer stigende eller faldende
Opsætning af kombinerede filtre

Naviger til filtervælger yderst til højre i grid visning

Derpå vælger du “Combine filters”

Vælg ved at markere en gruppering og et filter, der skal kombineres. Angiv navn og gem

Import og eksport – Excel

Importere fra Excel

Denne funktion kræver, at du navigerer til type visning

Tryk på “Import Excel” knappen

Vælg fil og tryk upload.

Eksporter til Excel

Først skal du opsætte en typevisning med de parametre, du ønsker at eksportere. Derpå trykker du på eksport knappen

Vælg, om det er typer, instanser eller begge, du ønsker at eksportere. Derpå trykker du eksport

Information om at eksportere, redigere og importere

Disser ID´er anvendes til import og må derfor ikke slettes

Grupperet visning

Under gruppering kan der være bygningselementer, der er placeret under ”Empty value” og ”No ´xxxx´”.

 1. Empty value betyder, at de bygningsdele, der er placeret nedenfor, mangler en værdi i parameteren på dette niveau. Afhængigt af, hvor mange niveauer grupperingen er oprettet med, vil dette gentage sig selv for hvert niveau.
 2. Venligst bemærk, at hvis du tildeler en værdi, så vil bygningsdelen blive placeret under denne værdi efterfølgende, hvis du genindlæser grupperingen.
 3. No ´xxxx´ – Når der er bygningsdele under No ´xxxx´ i grupperingen, betyder det, at parameteren, som angiver/anvendes på grupperings niveau, ikke har parameteren tilknyttet kategorien for bygningsdelen. Se, hvordan du korrigerer dette i guiden “parametre

Disse visninger har samme funktion. Den eneste forskel er, at den ene vises som breakdown, den anden som navne sidestillet.

Se under gruppering, hvordan det er sat op og kombineret med filter under kombineret filter

Egenskaber

Du kan se alle parametre på typer som instanser. Du aktiverer egenskaber ved at højreklikke, når du har markeret en type i grid´et

Was this article helpful?
Dislike 0