Last modified: juni 30, 2021

Arbejdsgang med bygningsdelskort

Projektansvarlig er typisk en konsulent/projektleder, som opretter de nødvendige BD-kort i henhold til kravene i det aktuelle projekt. En “Projektgruppe”, “Navn” og “Garantiansvarlig” for BD-kortet er angivet.

Status for BD-kortet er nu ”Gul”. BD-kortet er nu oprettet – og navngivet som et minimum.

Garantiansvarlig er typisk entreprenør, der udfylder BD-kortene med nødvendige oplysninger til drift og vedligeholdelse af BD, og han opretter komponenter med et driftsinterval.

Status for BD-kortet er ”Blå” nu. Aktiviteter og komponenter er indtastet i BD-kortet.

Når den garantiansvarlige er færdig med at udfylde BD-kortet korrekt, udfylder han kortet færdigt.

Status for BD-kortet er ”Grøn” nu. BD-kortet er udfyldt og er klar til kvalitetssikring og til at blive godkendt.

Når BD-kortet har ”Grøn” status, kontrollerer konsulent / projektleder, om de indtastede data opfylder udfaldskravene.

Hvis de ikke gør det, kommenteres uoverensstemmelsen direkte på kortet, hvorpå BD-kortet åbnes igen og får ”Blå” status igen. Så kan den garantiansvarlige korrigere kortet og færdig udfylde det endnu engang.

Hvis der ikke er nogen problemer på BD-kortet, lukkes / godkendes det. Status for BD-kortet er ”Hvid” nu. BD-kortet er godkendt og lukket – klar til drift.

Nu kan BD-kortet findes under “Driftsplan”.

Was this article helpful?
Dislike 2