Last modified: februar 23, 2022

AjourObjects brugervejledning

1: Søg i kategorier

Her får du adgang til søgning på indhold ved at klikke på en specifik Revit kategori. I vejledningen her vil vi starte med “Wall”.

Søg på egenskaber og sæt ind

Når du har klikket på “Wall”, vil du finde de egenskaber/parametre, der er fundet på families og typer, der er præsenteret i søgningsgrid.
 1. Tilføj parameter: Vælg “Family” “Type” eller parameter fra rullemenuen, som du ønsker at søge typen på
 2. Når du søger en type, kan du – i denne visning – se alle de egenskaber, som er tilknyttet typen
 3. Sæt ind ved at dobbeltklikke eller vælg en eller flere og klik så indsæt
 4. Søgning

Molio prisdata og søgning

 1. Tilføj parameter/egenskaber fra Molio og søg objekter baseret på egenskaber som f.eks. brandklasse og levetid osv.
 2. Billede af bygningsdele og beskrivelse af byggeriets opførelse
 3. En visning af nogle af de egenskaber, der er valgt for bygningsdele
 4. Samlede egenskaber for valgte bygningsdele fra Molio

AjourObjects Search Beta

Dette er en søgefunktion, der giver brugeren mulighed for at søge på tværs af forskellige Revit kategorier. Du kan holde den åben hele tiden i en anden visning ved siden af Revit.

 1. Tekst-baseret søgning
 2. Antal typer på siden
 3. Database: Her kan du vælge de databaser, du har adgang til, og som skal indeholdes i søgningen
  1. OrganizationCT / Private cloud
  2. RevitLocal / Active Revit file
  3. Manufacturers
  4. Molio
 4. Baseret på søgeresultatet i visningen kan Categories vælges for at snævre søgningen ind
 5. Navigere mellem indholdssider

2: Family administration

Dette afsnit vil kun være synligt for system administratorer. Hvis du har brug for adgang til denne del af systemet, venligst kontakt din egen system administrator for at få sat de rigtige rettigheder på din konto.

Upload

Denne funktion bruges til at uploade / offentliggøre RVT- & RTE filer

Bulk upload

Denne funktion bruges til at offentliggøre RFA og RFA filer inklusiv type kataloger (TXT) fra mapper

Se type oversigt

Scanner projektet og sammenligner projektets indhold med indholdet i AjourObjects private cloud

Hver farve udtrykker en status for typens oprindelse.

 • Grøn: Kommer fra AjourObjects (privat sky). Det betyder at id’et er kendt og typen kommer fra AO cloud. Det betyder ikke, at det er den nyeste version (kun RFA har versionsnummer)
 • Blå: Typen findes i skyen, men den type har ikke et ID.
 • Pink: Familienavn er kendt, men typen er ikke kendt.
 • Orange: Det er typer, som ikke findes i skyen. Disse kan uploades til skyen og genbruges. De vil efterfølgende får en anden farve.

Tabel

 1. Kategori: Objektets kategori
 2. Projektfamilie: Navnet på projektfamilien
 3. Projekttype: Indtast navn på projektet
 4. AO Family: Familieskynavn
 5. AO Type: Type skynavn
 6. Anvendes i projektmodel: Om denne type anvendes i projektet
 7. Version: Cloud Revit version sammenlignet med den nyeste “Cloud Revision”
 8. Oprettet af: Brugeren, som uploadede dette objekt til skyen
 9. Oprettet: Oprettelsestidspunkt
 10. Opdateret af: Bruger, der har opdateret denne type
 11. Opdateret: Dato for objektopdatering
 12. Lokal Revision: Revisionsnummer i Revit projekt
 13. Cloud Revision: Revisionsnummer på AjourObjects Cloud
 14. Eksisterer i AO: Status for typeoprindelse
 15. Whitelist: Hvis typen er inkluderet på en eller flere whitelists, er de opført i denne kolonne.

Indstillinger

 1. Molio parameter er indeholdt, når Molio indhold er indsat, se afsnittet Transfer parameters
 2. AjourObjects støtter Revits discipliner. I dette eksempel er udgangspunktet AjourObjects´ Architecture Ribbon. Det er muligt at slukke for ribbons, som brugeren ikke bruger.
 3. Hvis AjourObjects skulle samle data i baggrunden til søgefunktionen, når Revit starter. Dette kan forbedre load-tid i søgninger, hvis du slår det til.

Hvis du vælger at klikke i “Search dialog on top” i checkboxen, vil vinduet med søg indhold forblive i toppen

Overføre parametre

Du kan vælge at inkludere Molio parametre, når du sætter ind. For at vælge, hvilke parametre du ønsker sammen med indsættelsen, venligst gå til ‘Parameter Mapping’ i bunden af vinduet indstillinger.

Opsætning af parameter

Her viser vi dig, hvordan du opsætter Molio parametre med Revit parametre. Det bruges til at forbinde 3D og 2D elementer, som er forbundet til hinanden. Denne funktion kan strømline detail processen ved at tillade, at brugeren hurtigt kan finde del komponenter eller tags, der er forbundet med 3D objektet ved at klikke på dem i en sektion og indsætte dem direkte fra “Extra Properties”.

 1. Du indskrænker din søgning på kategorier, families, og typer, som skal forbindes med del elementer, kommentarer og tags, der matcher brugen
 2. Her vælger du, hvilke del elementer, kommentarer og tags, der skal forbindes med hinanden

Administrering af forhåndsvisning

Giver system administratoren mulighed for at se, eksportere og importere brugerdefineret forhåndsvisning på families.

Vi beklager, men der er pt. ikke nogen tilgængelig vejledning til administrering af forhåndsvisning.

3: AjourObjects system administrator

For at få adgang til disse tre funktioner skal du have administrator rolle til AjourObjects (Private Cloud). Du kan se vores vejledning til bruger administration i AjourContent

Upload fra RVT / RTE / Revit project / Warehouse

Under hver kategori kan du finde families. Vælg en eller flere families – eller vælg en eller flere kategorier ved at holde SHIFT knappen nede, medens du vælger

Upload system family

I upload visningen får brugeren et komplet overblik over, hvad der er i det eksisterende warehouse i Clouden, og det nuværende projekt upload er blevet åbnet inde fra family warehouse, hvortil det bliver uploadet

Fakta: System families bliver automatisk modelleret og sat på listen i AjourObjects family warehouse ved at redigere, slette og tilføje typer. Billede af Basic Wall warehouse.

Exclude

“Exclude” betyder, at den valgte type ikke vil blive inkluderet i det eksisterende warehouse eller typer fra det nuværende projekt.

BEMÆRK: Denne indstilling påvirker ikke det projekt, som der er uploaded fra

Brug ny version

Billedet viser, at typen “Storefront” allerede er i warehouse, objektet kan ses i kolonnen “Existing” til højre. Den findes også i den nuværende (RVT / RTE) fil, hvorfra den er uploaded. Objektet “Storefront” er også synlig under “Type Name”.

Her vælger du, om det er det “new” eller eksisterende objekt, som skal være i warehouse

BEMÆRK: at hvis typen har fået et nyt navn (omdøbt) lokalt, skal du afgøre, om det er det nye eller “Existing” typenavn, der skal være i warehouse

Bulk upload

Klik på ‘Bulk Upload’ funktionen og vælg din lokale mappe med families fra pop-up´en og tryk ‘OK’

Herfra kan du vælge de families / filer, som du ønsker at uploade til clouden

Venligst bemærk: BAK-filer og .txt filer er skjult Typer fra ‘Type-catalogue’ vil være med i uploadet, når de placeres i den samme folder som family. Når du er færdig, tryk ‘OK’.

Hvis du importerer en fil fra en ældre Revit version, kan du få systemet til automatisk at opdatere BIM objektet til en nyere version eller droppe filen. Når upload er færdigt, vil du modtage en opsummring af uploadet.

Upload Family Editor

Du kan uploade direkte fra family editor, tryk ‘Upload’

Rediger, slet og slet family

Der er forskellige måder, hvorpå du som administrator kan redigere indhold i AjourObjects

Her er et par måder at arbejde med indhold. Ingen af måderne er mere rigtig end de andre. Det afhænger af din/din virksomheds måde at offentliggøre og organisere indhold på.

Scenarie company warehouse

Hvis virksomheden har en warehouse fil, der indeholder alt indhold, er det dig som administrator, der laver rettelserne i warehouse filen og offentliggør derfra til AjourObjects cloud. Læs afsnittet Upload from RVT / RTE / Revit project/warehouse

RFA-fil redigering i mapper

Hvis du arbejder med et koncept, hvor RFA indhold i virksomheden er offentliggjort til mapper og derfra ud til brugerne, så læs “bulk upload”

AjourObjects warehouse

Naviger gennem søgefunktionen for et family warehouse. Vælg en type og tryk så edit.

Efter dette, er warehouse for family “Basic Wall” downloaded. Den valgte type er valgt og du kan redigere typen som altid

Efter du har redigeret, skal du trykke ‘Upload’ igen

Naviger til AjourObjects ribbon og tryk på ‘Upload’ knappen, efterfulgt af ‘OK’. Typerne i warehouse vil blive uploaded til clouden og være tilgængelig for alle i projektet.

Slet og slet family

Naviger gennem søgefunktionen til et family warehouse og marker en type i grid´et

“Delete” er hvis du ønsker at slette en ‘type’. Det betyder, at du skal være i den samme Revit version som typen er. For at se, hvilken version en type er i, tilføj “Versions”, som du vil finde i kolonnen til højre i dropdown under “Add Parameter”.

Slet / fjern system families fra warehouse kan gøres med “Exclude” funktionen under upload af system families. Se afsnittet ‘Upload

På ‘Family Delete’ knappen kan du slette en hel family. Husk – at warehouse på system family f.eks. indeholder alle basic walls, og delete family vil delete the entire warehouse

Was this article helpful?
Dislike 0